Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsens opgave, er i samarbejde med personalet, at fastlægge overordnede principper for Bårse Børnecenter arbejde, under hensyntagen til de mål og rammer, som Vordingborg Kommune har fastsat.
Bestyrelse formanden er i direkte dialog ved 2 gange årlige samråds møder med politikere fra Børn-Unge og familie udvalget. 
Der er valg til bestyrelsen, en gang om året, og det ligger i september mdr.
Der afholdes 4 til 6 bestyrelsesmøder om året
Forældrebestyrelsen 2021 og 2022

Formand: Rikke Rydeng

Næstformand: Mette Green

Bestyrelsesmedlem: Regitze Kløcker

Bestyrelsesmedlem: Stefan Hansen

Bestyrelsesmedlem: Nadia Møller

Suppleanter:

Caroline Christiansen - Lizette Kolding - Anne Olsen - Kitta Nielsen