Spring til indhold

Kort om os

Du kan opskrive via vores Digitale Pladsanvisning

Bårse Børnecenter er en integreret institution, som er bygget i 1974. Indtil 2017 var Bårse Børnecenter en selv eget institution, som blev drevet af Vordingborg kommune. I 2017 blev Bårse Børnecenter en kommunal institution. Sommeren 2017 blev institutionen renoveret, og der blev bygget en ligge hal til vuggestuen.

Bårse Børnecenter ligger i et villa kvarter tæt på motorvej - skole – boldbane – plejecenter.

Bårse Børnecent har udvidet åbningstid i forhold til andre institutioner i nær området, derudover har vi åbent på de lukkedage de andre institutioner holder lukket. Det drejer sig om Grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfart, hverdagene mellem jul og nytår. Man skal dog have et reelt behov for pasning disse dage.

Bårse børnecenter er et integreret dagtilbud, som er idræts certificeret. Bårse Børnecenter består af en vuggestue - en småbørns stue - en børnehave stue. Vi arbejder aldersopdelt i børnehaven. Vi har fast voksne i vuggestuen - på småbørns stuen, samt i børnehave stuen.

Pædagogisk arbejder vi ud fra læring, trivsel, dannelse og udvikling. Vores hverdag er bygget op omkring genkendelighed, hvor børnene indgår i en naturlig vekselvirkning mellem vokseninitieret aktiviteter og spontane aktiviteter der udspringer ved at følge barnets spor.

Pædagogisk idræt er en metode til at opnå pædagogiske mål og tager udgangspunkt i det enkelte barn og ikke i aktiviteten. I pædagogisk idræt kommer pædagogikken før idrætten og med afsæt i et bevidst pædagogisk grundsyn, omsat i handlinger. Pædagogisk idræt er et grundsyn som danner grundlag for hele det pædagogiske arbejde, læreplaner, indretning af læringsrum, organisering af det pædagogiske arbejde samt personalets rolle og udtryk.

Hvad lægger vi vægt på

Vi  lægger først og fremmest vægt på, at både børn og forældre er trygge i vores institution.

Selv om der er flere voksne på hver stue, vil det i indkøringsperioden være en fast voksen, der modtager jeres barn og er sammen med det.

Vi er certificeret idrætsinstitution hvilket betyder, at vi tænker kroppen med i alt, hvad vi laver.

At være idrætsinstitution betyder ikke, at vi laver idræt hele dagen, men at vi bruger kroppen til at bevæge os, uanset hvad vi laver.

Vi er ude hver dag og legepladsen er indrettet, så børnene har mulighed for at bevæge sig på mange måder som f.eks at klatre, løbe og kravle.

Vi arrangerer forskellige lege/aktiviteter med fokus på:

  • Den sociale udvikling.
  • Den psykiske udvikling.
  • Den kognitive udvikling.
  • Den fysiske udvikling.

Vi tager udgangspunkt i de styrkede læreplaner, hvor vi har fokus på udvikling - trivsel - læring og dannelse. Vi deler ofte børnene i mindre grupper, hvor vi laver forskellige spændende aktiviteter.

Børnegrupper

Vi er en integreret daginstitution med børn i alderen 0 - 6 år.

Vi har 3 grupper:

  • Mariehønsene er i alderen 0.7 til ca.2.5 
  • Humlebierne (småbørnsstue) er i alderen ca.2.5 til 4 år
  • Sommerfuglene er i alderen 4 til 5 år.