Spring til indhold

Hvad lægger vi vægt på

Vi  lægger først og fremmest vægt på, at både børn og forældre er trygge i vores institution.

Selv om der er flere voksne på hver stue, vil det i indkøringsperioden være en fast voksen, der modtager jeres barn og er sammen med det.

Vi er certificeret idrætsinstitution hvilket betyder, at vi tænker kroppen med i alt, hvad vi laver.

At være idrætsinstitution betyder ikke, at vi laver idræt hele dagen, men at vi bruger kroppen til at bevæge os, uanset hvad vi laver.

Vi er ude hver dag og legepladsen er indrettet, så børnene har mulighed for at bevæge sig på mange måder som f.eks at klatre, løbe og kravle.

Vi arrangerer forskellige lege/aktiviteter med fokus på:

  • Den sociale udvikling.
  • Den psykiske udvikling.
  • Den kognitive udvikling.
  • Den fysiske udvikling.

Vi tager udgangspunkt i de styrkede læreplaner, hvor vi har fokus på udvikling - trivsel - læring og dannelse. Vi deler ofte børnene i mindre grupper, hvor vi laver forskellige spændende aktiviteter.