Spring til indhold

Personalet

Når I kommer til Bårse Børnecenter vil I møde følgende personaler.

Leder: Tove Ebbesen

Afd.leder: Kate Pærregaard. Kate har børnetimer i Børnehuset Bøgebjerg, derfor er hun ikke så ofte i Bårse Børnecenter.

 Troldestuen:

Pædagog Anita

Pædagog Carina

Pædagog Charlotte

Medhjælper Jette

Medhjælper Amalie

 Myretuen:

Pædagog Susanne

Medhjælper Lone

Uglerne:

Pædagog Pernille

Pædagogisk assistent Pia

Krudtuglerne:

Pædagog Gitte

Jobrotationer Pædagog Linda

På tavlen i køkkenet vil  I kunne se, hvem der er i  huset den pågældende dag, samt i hvilket tidsrun personalet er i institutionen.